Välkommen till oss om du vill hyra cykel.

   

Allmänna bestämmelser för cykel.

        1.      Cyklar och övrig utrustning uthyres endast mot uppvisande av giltig legitimation.

        2.      Uthyraren levererar cykel och övrig utrustning i gott skick.

        3.      Hyrestagaren ansvarar för skador på cykeln och övrig utrustning, vid eventuell skada   ska

              hyrestagaren betala reparationskostnad och materialkostnader.

             Skadeersättningen ska betalas vid återlämnandet av cykeln och övrig utrustning.

        4.      För överskriden hyrestid debiteras, utöver extra dygnshyra, en förseningsavgift på 50 kr per dag och cykel.

        5.      Om cykeln eller övrig utrustning skulle bli stulet under uthyrningstiden ersätter hyrestagaren det fulla värdet av det stulna.

        6.      Hyrestagaren ansvarar för skador på tredje man.

  7.      Uthyraren tar inget som helst ansvar för för person- eller klädskada som eventuellt kan uppstå under hyrestiden.

         8.      Hyrestagaren ska förvalta cykeln och övrig utrustning väl. Hen får inte köra över trottoarkanter eller transportera fler personer än utrustningen är godkänd för.

         9.      Vid tidigare återlämnande av hyrd cykel och övrig utrusning är den uppgjorda hyran gällande.

     

     

1/2 dygn 75 kr 1 dygn 150 kr 2 dygn 300 kr
3 dygn 400 kr 5 dygn 500 kr 1 vecka 700 kr

     


Välkommen till oss

Produkt tillagd för att jämföra.

Linderoths Cykel AB använder cookies till statistik, annonser och optimering.